Eckerö skola

Eckerö skola är beläget i Eckerö Storby på Ålands solsida.
Vår skola har 51 elever i årskurserna 1-6 under läsåret 2017-2018. På skolan arbetar 5 lärare och 3 assistenter. Vi har även några ambulerande timlärare. Skolan har sammansatta årskurser i åk 3-4 och i åk 5-6. Årskurserna 1 och 2 arbetar i år som sammansatt klass men med en timlärare i åk 2.

 

Skolans kunskapssyn

Kunskapen finns omkring eleverna och skolans mål är att ta reda på elevernas intresse att lära sig genom att uppmuntra dem att själva ta reda på, söka och välja information från olika källor och lära dem att kritiskt granska och strukturera den.Vi strävar till en hög allmänbildning för att ge en god grund för fortsatta studier.

I skolans undervisning betonas

Vi betonar starkt baskunskaperna läsa, skriva, tala och räkna. Vi har i skolan jobbat mycket kring läsning, genom att ha olika läsprojekt där hela skolan deltar ofta även personalen. Vi vill även lära barnen vikten av att röra på sig. Varje skoldag går barnen tillsammans med personalen en ca 0,5 km lång skogsrunda i en närliggande skog.