Här jobbar....

Namn Sysselsättning e-post
Maria Bonds Föreståndare maria.bonds(at)sahd.ax
Anna Rydén Klasslärare åk 1-2 anna.ryden(at)sahd.ax
Heidi Sorvettula Timlärare åk 2 heidi.sorvettula(at)sahd.ax
Gabriella Lundberg Klasslärare åk 3-4 gabriella.lundberg(at)sahd.ax
Kerstin Häger-Mattson Klasslärare åk 5-6 kerstin.hager(at)sahd.ax
Victoria Sundblom Timlärare  victoria.sundblom(at)sahd.ax
Emma Falander Gymnastiklärare emma.falander(at)sahd.ax

Ove Eklund

Slöjdlärare

 
Kalliope Grammenos Musiklärare  
Karin Nordberg Tyskalärare  
Carolina Sundelin Bildkonst  
Heidi Sorvettula Speciallärare heidi.sorvettula(at)sahd.ax
Nils Bland Assistent  

Alexandra Hamberg

Assistent

 

Johanna Grönlund Assistent  
     
     
     
Övrig personal    
Susanne Selander Lokalvårdare  
Ulrika Karlsson Kock ulrika.karlsson(at)sahd.ax
Fredrik Sandholm Serviceman  
Johanna Mattsson Hälsovårdare johanna.mattsson(at)ahs.ax
Sofie Eriksson Kurator sofie.eriksson(at)sahd.ax
Alexandra Nyholm Skolpsykolog alexandra.nyholm(at)sahd.ax
Emma Falander Fritidsledare emma.falander(at)sahd.ax

 

 

För att skicka e-post till någon av oss. Byt ut (at) i adressen mot @.