Välkommen till Eckerö skola

Skolans kontaktuppgifter

Adress: Käringsundsvägen 16

22270 ECKERÖ

Telefon: +358(0)18 38 361

                                                                                                    e-post: eckero_skola(at)sahd.ax