banner

Välkommen till Eckerö skolas hemsida

INSKRIVNING AV NYA ELEVER I SÖDRA ÅLANDS UTBILDNINGSDISTRIKT
Inskrivning av nya elever till skolan för läsåret 2024-2025 sker under tiden tiden 15-24.3.2024

Information från utbildningschefen

Om barnet är inom barnomsorgen och inne i Wilma så kan inskrivningen göras via Wilma.
Instruktioner för inskrivning via Wilma

Om skolan

Eckerö skola är belägen i byn Storby i Eckerö.

Läsåret 2023 - 2024 har skolan 47 elever i årskurserna 1-6. På skolan arbetar fem klasslärare, två timlärare, en speciallärare och tre assistenter. Vi har även några ambulerande timlärare.

Skolans kunskapssyn

Kunskapen finns omkring eleverna. Skolans mål är att ta vara på elevernas intresse att lära sig genom att uppmuntra dem att själva ta reda på, söka och välja information från olika källor samt lära dem att kritiskt granska och strukturera den. De kunskaper som skolan lär ut skall vara kvalitativt goda. Vi skall sträva till en hög allmänbildning för att ge en god grund för vidare studier.

I skolans undervisning betonas

Vi betonar starkt baskunskaperna läsa, skriva, tala och räkna. Vi jobbar mycket kring läsning, genom att ha olika läsprojekt där hela skolan deltar.

Hitta hit!