banner

Välkommen till Eckerö skolas hemsida

Om skolan

Eckerö skola är belägen i byn Storby i Eckerö.


Läsåret 2023 - 2024 har skolan 47 elever i årskurserna 1-6. På skolan arbetar fem klasslärare, två timlärare, en speciallärare och tre assistenter. Vi har även några ambulerande timlärare.

Skolans kunskapssyn

Kunskapen finns omkring eleverna. Skolans mål är att ta vara på elevernas intresse att lära sig genom att uppmuntra dem att själva ta reda på, söka och välja information från olika källor samt lära dem att kritiskt granska och strukturera den. De kunskaper som skolan lär ut skall vara kvalitativt goda. Vi skall sträva till en hög allmänbildning för att ge en god grund för vidare studier.

I skolans undervisning betonas

Vi betonar starkt baskunskaperna läsa, skriva, tala och räkna. Vi jobbar mycket kring läsning, genom att ha olika läsprojekt där hela skolan deltar.

Hitta hit!