banner

Föreningen Hem och skola i Eckerö

I Eckerö skola finns en hem och skolaförening som jobbar för att stärka

sammanhållningen i skolan och vara en länk mellan elever, skolans

personal och hemmen. Under året ordnar vi olika evenemang och

aktiviteter.

Välkommen att ta kontakt!

 

Ordförande Ida Snellman: ida_mumin_91(at)hotmail.com

Sekreterare Maria Christensen: maria.christensen(at)aland.net

Medlemmar:Ingela Eckerman, Josefin Feld Hagman, Jean Banyanga, Maria Sagulin

Lärarrepresentant: Ida Maria Nordas