banner

 

Skolans adress:
Eckerö skola
Käringsundsvägen 16
22270 ECKERÖ

Telefon: +358-18-38 361

E-post: eckero_skola[at]saud.ax


Personalen når du på egna e-postadresser enligt
principen förnamn.efternamn[at]saud.ax
(å och ä ersätts av a, ö ersätts av o, [at] ersätts med @).

Personalen finns undet fliken "Personallista" på hemsidan