banner

Här hittar du användbara dokument och länkar.

 

- Skolans arbetsplan

- Läroplan

- Elevhälsoplan

- ANDTS-plan

- Antimobbningsplan

- Jämställdhets- och likabehandlingsplan

- Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

- Handlingsplan för främjande av skolnärvaro för Södra Ålands utbildningsdistrikt

- Utbildningsstadga för Eckerö kommun

- Plan för samarbete förskola-skola

- Lagen om barnomsorg och skola