banner

Så här arbetar vi mot mobbning.

Vänelever
Varje klass har en vänelevsklass i skolan som de gör saker tillsammans med. Det kan vara att öva in en teater, läsa, rita, leka tillsammans eller något annat.

Syftet är att eleverna ska lära känna varandra över årskursgränserna. De äldre eleverna får en förståelse för hur liten man är när man just har börjat skolan, och de yngre eleverna ser att de stora eleverna inte är så "farliga". Varje elev blir dessutom tilldelad en elev i vänelevsklassen som sin fadder.Den eleven lär man känna lite bättre än de andra och det får en att känna en viss trygghet på rasterna.

KiVa

KiVa-skola

I vår skola använder vi oss av KiVa skola-programmet. Programmet är en modell för att minska mobbning, som finansierats av undervisningsministeriet och utvecklats vid Åbo Universitet. Förkortningen KiVa bildas av de finska orden Kiusaamisen Vastainen eller Kiusaamista Vastustava, vilket betyder "emot mobbning". Ordet "KiVa" (som betyder "trevlig", "skojig" på finska) ger samtidigt en signal om en trevlig skola, där alla trivs och mår bra. KiVa skola- programmet är i huvudsak mobbningsförebyggande.

KiVa skola programmet har fyra karaktäristiska särdrag:

1. Ett mångsidigt, konkret material

2. En virtuell inlärningsmiljö

3. Man påverkar hela gruppen

4. Materialet innehåller både allmänna och specifika åtgärder

Du kan även på nätet läsa om KiVa skola på hemsidan

Om vi upptäcker mobbning arbetar vi på följande sätt:

Vi ordnar enskilda samtal med inblandade och försöker kartlägga situationen. Vilka är inblandade? När sker mobbningen? Hur sker den?

Vi talar enskilt med mobbaren eller mobbarna och förklarar att sådant beteende inte accepteras i skolan och att det genast måste upphöra. Vi klargör att vi kommer att hålla noggrann uppsikt i fortsättningen och vi meddelar att vi efter en viss bestämd tid kommer att ha möte med den mobbade och mobbaren igen för att följa upp hur det gått. Vid fortsatt mobbning kontaktas föräldrarna.

Vi meddelar alla vuxna som möter barnen i skolan, inklusive skolbilarna.

Vår strävan är att inte tolerera någon form av översitteri eller trakasserier mot elever eller vuxna på skolan.